Binnenvaartorganisaties

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Als voorlichtingsbureau fungeert het BVB als dé vraagbaak bij alle vragen over de binnenvaart. Dagelijks worden we gebeld met uiteenlopende verzoeken en vragen vanuit verschillende hoeken. Zoals de media die de actuele situatie in de binnenvaart willen weten of verladers die willen weten hoe en of de binnenvaart in hun logistieke keten in te passen is. Daarnaast worden we vaak benaderd door scholieren en studenten voor materiaal voor spreekbeurten, werkstukken en scripties.
Wij informeren ook ú graag over deze boeiende en bijzondere bedrijfstak. Dus neem gerust contact op voor vragen of het bestellen van materiaal.

Binnenvaartbrancheorganisaties

Hiernaast beschikt de branche over vele organisaties die de belangen van de Nederlandse binnenvaartondernemers en rederijen op verschillende terreinen behartigen, zowel nationaal als internationaal. Klik op een van de onderstaande soorten organisaties voor een korte omschrijving van hun doelstellingen en werkterreinen.

Nautisch-technisch:
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer
Sociaal-economisch:
 • Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer
  • Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)
 • Algemeene Schippers Vereeniging
Branchebreed met eigen aandachtsgebied:
 • Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB)
 • Stichting Projecten Binnenvaart (SPB)
 • Bureau Telematica Binnenvaart (BTB)
 • Stichting Binnenvaart Netwerkdiensten (BND)
 • Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
 • Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)
Samenwerkingsverbanden:
 • COV
Internationale opererende organisaties:
 • IVR
 • ESO
 • EBU
 • IWT Platform
 • Inland Navigation Europe (INE)
Andere relevante organisaties:
 • Nederlandsch Binnenvaartbureau (NBB)
 • Overleggroep Verenigde Zand- en Grindschippers  
 • Vereniging van Waterbouwers
 • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 • Vereniging de Binnenvaart