‘Alle hens aan dek’

Strategische arbeidsmarktagenda

Alle hens aan dek” is opgesteld en in 2018 gelanceerd om richting te geven aan de oplossing van een breed gevoeld probleem. De wereld verandert. Naast veranderingen in regelgeving en zaken als milieu is er ook al langere tijd sprake van een gespannen arbeidsmarkt. Voor de korte termijn vertaalt zich dat in de vraag of er voldoende bemensing is om te kunnen varen en voor de langere termijn is opvolging een grote vraag. Hierbij speelt ook dat het geen automatisme meer is dat schipperskinderen ook in de binnenvaart aan de slag gaan. In “Alle hens aan dek” zijn 3 lijnen aangegeven waarlangs de doelstelling voor 2030, een “toekomstbestendige arbeidsmarktpositie voor de binnenvaart”, bereikt kan worden: Imago/branding, Opleidingen en Werkgeverschap.


Meer weten? Neem contact op met Frans van Weert:

Frans van Weert | M: 06-17389338 |
E: frans@wereldvandebinnenvaart.nl
https://wereldvandebinnenvaart.nl/