Draag bij aan de promotie van de binnenvaart

Meer lading voor de binnenvaart en een goed imago. Dát is waar het BVB zich voor inzet.

Dit doen we bij veel doelgroepen, zoals de overheid, verladers, jongeren en andere geïnteresseerden. Hiervoor ontwikkelen we divers voorlichtingsmateriaal, zoals folders en brochures, een website, vouwposters, films en leuke gadgets om de binnenvaart aandacht te geven. Maar we organiseren ook werkbezoeken, vertegenwoordigen de binnenvaart op havendagen, onderhouden persoonlijk contact met verladers en gemeenten, geven binnenvaartpresentaties op scholen en bij bedrijven, staan de pers te woord en schrijven diverse artikelen in vakbladen en kranten. Dit kunnen we niet alleen, daar hebben we ú voor nodig!

Word sponsor!

Promotie van een bedrijfstak brengt uiteraard kosten met zich mee. Dat geldt voor de bakker op de hoek maar ook voor de binnenvaartondernemer. Al ruim 600 binnenvaartondernemers en binnenvaartgerelateerde bedrijven dragen door ondersteuning aan het BVB bij aan gezamenlijke binnenvaartpromotie. Bent u al sponsor?

Voor slechts € 0,16 per ton per jaar (minimale bijdrage € 72,-) kunt u als sponsor bijdragen aan de promotie van de bedrijfstak. Voor € 665 bent u A-sponsor.
Verder bieden wij sponsoren het volgende:

 • A-sponsors worden met bedrijfsnaam opgenomen in de sponsorlijst die met verschillende BVB-uitgaven ter inzage wordt meegestuurd naar uw doelgroep en hier op de website staat.
 • U ontvangt ieder jaar de binnenvaartagenda
 • U ontvangt het BVB-jaarverslag ter financiële verantwoording.
 • U wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten middels nieuwsbrieven.
 • U kunt gratis gebruik maken van voorlichtingsbrochures en film- en beeldmateriaal ten gunste van de binnenvaart.

Nieuwe A-sponsors worden vermeld in de BVB-rubrieken Voortouw (Binnenvaartkrant) en Plan de Kampanje (Scheepvaartkrant) en natuurlijk de BVB-nieuwsbrief! Als nieuwe sponsor ontvangt u tevens van ons als welkomstgeschenk de BVB-vlag!


10 redenen om sponsor te zijn van Bureau Voorlichting Binnenvaart

 • we spreken met verladers en overheden over meer lading per schip;
 • we werken aan een goed imago van de binnenvaart;
 • we presenteren een toekomstgerichte binnenvaart op radio, televisie en internet;
 • we maken reclame voor uw bedrijf;
 • we ondersteunen gemeenten bij de uitbreiding van haventerreinen;
 • we lobbyen in Brussel en Den Haag voor voldoende aandacht en geld voor binnenvaart en vaarwegen;
 • we spreken op congressen en leiden belangrijke delegaties in de binnenvaartsector rond;
 • we maken films, brochures, foto’s en beeldcreaties over de binnenvaart;
 • we spreken namens alle schepen: groot, klein, nat en droog;
 • tweejaarlijks geven wij namens u een handzaam boekje “Waardevol Transport” uit met feiten en cijfers over de binnenvaart (in vier talen in heel Europa).

Veel van het werk dat het BVB doet is misschien niet direct zichtbaar. Toch heeft het BVB al veel bereikt. Bij verladers, overheden en de media is de binnenvaart veel krachtiger in beeld dan voorheen. Gaat het over vervoer, dan komt tegenwoordig ook de binnenvaart aan bod. Dat geldt voor de parlementen in Den Haag en Brussel maar ook zeker voor regionale overheden en verladers.
We zijn er gezamenlijk in geslaagd de binnenvaart naar een hoger niveau te tillen. Het BVB zet zich in de aandacht voor de binnenvaart vast te houden en de betekenis van deze sector ook onder de samenleving nog sterker onder de aandacht te brengen. Het BVB vertelt namens de binnenvaart graag over deze bijzondere sector en haar voordelen. Met een duidelijke aansprekende boodschap die de sector goed weerspiegelt.

Sponsoren en andere geïnteresseerden kunnen gratis informatie- en sponsormateriaal aanvragen om zelf promotie te maken voor de bedrijfstak. Ook voor spreekbeurten of presentaties is materiaal op te vragen over de binnenvaart. Dit kunt u doen door te mailen naar info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl of te bellen naar 010 – 412 91 51.


Wie sponsort het BVB?

Het BVB is een stichting en afhankelijk van gelden van derden. Dit is deels uit projecten, maar vooral zijn we afhankelijk van steun uit de bedrijfstak zelf. Dus van binnenvaartondernemers of binnenvaart relateerde bedrijven.

Klik hier voor een totaaloverzicht van de A-sponsors van het BVB die de binnenvaartpromotie een warm hart toedragen. 


Wilt u graag uw steentje bijdragen aan reclame voor de branche? Vul dan hieronder het sponsorformulier in of download hier het sponsorformulier.