Internationale opererende organisaties

IVR

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Tel. 010 – 411 60 70
Fax 010 – 412 90 91
E-mail: info@ivr-eu.com
Internet: http://www.ivr-eu.com/

De IVR is de internationale vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa. Tot de kerntaken van de vereniging behoren schadepreventie, juridische unificatie en registratie van binnenschepen. De IVR biedt als internationaal samenwerkingsverband een belangrijk forum voor bijeenkomsten en kennisoverdracht.

ESO

Postadres & administratie:
Sint-Pieterskaai 74, B-8000 Brugge, Belgie
tel : 0032 (0) 50 47 07 20
fax : 0032 (0) 50 33 53 37

Secretariaat:
Scheepmakerij 320, 3331 MC Zwijndrecht
tel : 0031 (0) 78 78 20 565
fax : 0032 (0) 50 33 53 37

E-mail: info@eso-oeb.org
Internet: http://www.eso-oeb.org/

De ESO (Europese Schippersorganisatie) waakt voor de belangen van de zelfstandige binnenvaartondernemer op Europees niveau. De ESO is samen met andere internationale organisaties onder meer gesprekspartner van de Europese Commissie te Brussel en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg.


EBU

Handelsplein 92
3071 PR Rotterdam
Tel. +31 (0)653 33 63 66
E-mail: info@ebu-uenf.org
Internet: http://www.ebu-uenf.org/

The European Barge Union EBU was founded on 14 December 2001 with the aim to represent the interests of inland navigation towards the European and international institutions. To realize this aim the EBU deals with:

  • the development of the European transport and infrastructure policy,
  • the improvement of the economic position of inland navigation
  • the structured cooperation with national and international institutions
  • the exchange of information and experience between the parties involved

Inland Waterway Transport (IWT) Platform

Avenue Grandchamp 148
B-1150 Brussels
Belgium
Tel: +32 494 560707
W: www.inlandwaterwaytransport.eu

EBU en ESO, de Europese binnenvaartorganisaties, hebben de handen ineengeslagen om de binnenvaartsector op Europees niveau te versterken door de oprichting van het European Inland Waterway Transport (IWT) Platform.

Het doel van het IWT-platform is om een ​​aantal taken uit te voeren ten voordele van de hele sector en om het aandeel van het vervoer door binnenschepen in het Europese transport te vergroten. Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle besluitvormende instanties en autoriteiten die zeggenschap hebben over de binnenvaartactiviteiten op nationaal en Europees niveau.


Inland Navigation Europe (INE)

Office 9G40
Koning Albert II-laan 20
B-1000 Brussel, België
Tel. 0032 – (0)2 – 55 36 270
E-mail: info@inlandnavigation.eu
Internet: http://www.inlandnavigation.eu/

INE (Inland Navigation Europe) is een internationale promotieorganisatie. Deze organisatie streeft er naar het goederenvervoer per binnenvaart op Europees niveau op de kaart te zetten. Het BVB is één van de oprichters van deze Europese koepelorganisatie. Naast Nederland zijn ook vaarwegbeheerders en promotiebureaus uit de volgende binnenvaartlanden vertegenwoordigd: Frankrijk, Oostenrijk, Kroatië, België (Vlaanderen en Wallonië) alsmede een aantal havens.