Branchebreed met eigen aandachtsgebied

Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart (EICB)

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Tel.  010-7989830
E-mail: info@eicb.nl
Website: http://www.eicb.nl/

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart is hèt centrum voor (stimulering van) innovatie en expertise in de binnenvaart. Het EICB kan behulpzaam zijn (adviseren, projectmanagement, etc.) bij innovatieve projecten en bij het verstrekken en ontwikkelen van binnenvaart expertise. Daarnaast initieert het EICB zelf ook innovatie- en expertiseprojecten, zoals het EICB Innovation Lab en Voortvarend Besparen.

Stichting Projecten Binnenvaart (SPB)

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Tel. 010-7989830
Website: www.eicb.nl/spb

De SPB is de organisatie ter bevordering van de binnenvaartindustrie. De SPB realiseert projecten voor de nationale en internationale binnenvaart door het participeren in of het managen van projecten.


Bureau Telematica Binnenvaart (BTB)

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Tel.  010-2060606

Fax. 010-2134506
Mobiel: 06-55823346
E-mail: bureau.telematica@binnenvaart.org
Internet: http://www.binnenvaart.org/

Bureau Telematica Binnenvaart bevordert namens de gezamenlijke brancheorganisaties het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) in de binnenvaartsector. Voor de binnenvaart, als schakel in de vervoersketen, is ICT  een bijzonder aspect van de netwerkeconomie. BTB ondersteunt ondernemers en heeft onder meer tot taak om de implementatie van River Information Services (RIS) in Nederland te bevorderen.

Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND)

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Tel.  010-7989879
E-mail: netwerkdiensten@binnenvaart.org
Internet: http://www.binnenvaartnet.nl/

De Stichting Binnenvaart Netwerkdiensten en richt zich op digitale diensten voor de binnenvaart. De stichting is voortgekomen uit het programma IDVV van Rijkswaterstaat. Binnenvaartnet is onderdeel van BND. Binnenvaartnet biedt onbeperkt toegang tot internet via veilige, eigen WiFi Hotspots. BND werkt als een coöperatie: met meer deelnemers groter voordeel. Zo kunnen binnenvaartondernemers meer en sneller digitale informatie uitwisselen tegen uiterst voordelige tarieven. 


Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)

Waalhaven Z.Z. 19
3089 JH Rotterdam

Postbus 5700
3008 AS Rotterdam

Telefoon: 010-798 98 98
Fax: 010-404 80 19

E-mail: sabinfo@sabni.nl
Internet: http://www.sabni.nl/

Het doel van de SAB is het reduceren, inzamelen en verder verwijderen van afvalstoffen uit de binnenvaart en het onderhouden van een netwerk van ontvangstvoorzieningen binnen Nederland.
Bovendien het verstrekken, controleren en verder behandelen van vaardocumenten ten behoeve van binnenschepen en/of bemanningsleden van binnenschepen.
Tevens bereidt de SAB zich voor op haar taak als Nationaal Instituut in het kader van het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV).

Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Tel. 010-4116070
Fax 010-4129091
E-mail: general@nbkb.nl
Internet: www.nbkb.nl

De Stichting Keuringen Binnenvaart NBKB is opgericht door de in de IVR vertegenwoordigde sectoren van scheepvaart, verzekering en scheepsexperts, met het doel om de uitvoering van de officiële scheepskeuringen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat over te nemen.

De Stichting NBKB voert in dit kader de inspecties van scheepscasco’s en de veiligheidskeuringen van droge ladingschepen ter verkrijging van het officiële Certificaat van Onderzoek uit.