Nautisch-technisch

Koninklijke BLN-Schuttevaer


Scheepmakerij 320
3331 MC Zwijndrecht
Tel. 078-7820565
E-mail: info@bln.nl
Internet: http://www.bln.nl/

Ledengroep Schuttevaer binnen Koninklijke BLN- Schuttevaer is de belangenbehartiger op het gebied van nautisch-technische zaken in de binnenvaart. De ledengroep zet zich in voor onderhoud aan vaarwegen, optimale bediening van sluizen en bruggen, voldoende overnachtings-, lig- en wachtplaatsen. Daarnaast worden individuele ondernemers ondersteunt bij problemen op nautisch-technisch gebied.