Sociaal-economisch

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Tel. 010-7989800
E-mail: cbrb@binnenvaart.nl
Internet: http://www.cbrb.nl/

Het CBRB is een toonaangevende werkgeversorganisatie in de binnenvaart en behartigt de belangen van de leden (variërend van kleine transportondernemingen tot grote logistieke dienstverleners) op nationaal en internationaal niveau. Het werkterrein van het CBRB beslaat de vervoerspolitiek, economische zaken, sociale zaken, juridische aangelegenheden, milieu- en nautisch technische zaken, veiligheid en kwaliteitszorg.

Koninklijke BLN-Schuttevaer

Scheepmakerij 320
3331 MC Zwijndrecht
Tel. 078-7820565
E-mail: info@bln.nl
Internet: http://www.bln.nl/

Binnenvaart Logistiek Nederland is een ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart. Ze zetten zich in voor specifieke belangen van ondernemers én collectieve behoeften van de sector. Ze zijn er voor varende ondernemers, reders, bevrachters en operators. Vanuit de visie ‘verbinden vanuit diversiteit’ bouwen ze aan één sterke community waarin alle stakeholders samenwerken aan een duurzaam toekomstperspectief voor de binnenvaart. Samen zetten ze de binnenvaart met hoofdletters op de kaart. Voor meer informatie over BLN zie www.bln.nl

Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) – aangesloten bij BLN

Tel. 078-7820565
E-mail: binnenvaart@cbob.nl  
Internet: www.cbob.nl

Algemeene Schippers Vereeniging

Zwartewaalstraat 37
3081 HV Rotterdam
Tel: 0(031)10-4148585
Fax: 0(031)10-4048310
E-mail: info@algemeeneschippersvereeniging.nl
Internet: www.algemeeneschippersvereeniging.nl

De Algemeene Schippers Vereeniging, (ASV), is een sociaal-economische organisatie zonder winstoogmerk.Het beleid van de ASV, door schippers bepaald maar ook uitgevoerd,  is gebaseerd op democratische beginselen en is gericht op het streven naar sociaal en economisch aanvaardbare situaties in de binnenvaart, waarbij in de meest ruime zin des woords, de factor ‘mens’ centraal staat.