Samenwerkingsverbanden

Centraal Overleg Vaarwegen (COV)

Tel. 078-7820565

De aan binnenvaart gerelateerde organisatie COV (Centraal Overleg Vaarwegen) bestaat uit Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex (verladersorganisatie), Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en de Vereniging van Waterbouwers. Het COV treedt namens het betrokken bedrijfsleven op als centrale gesprekspartner voor de ministeries, het parlement of andere instanties op het gebied van infrastructuur en vaarwegenbeleid. Het COV komt op voor de instandhouding en verbetering van de Nederlandse vaarwegen zodat goederenvervoer over water er vlot, efficiënt en veilig gebruik van kan maken, zonder infrastructurele belemmeringen.