Opleidingen
zij-instroom

Uiteraard is het ook mogelijk vanuit een ander vakgebied in te stromen in de binnenvaart.

Praktijkexamen Matroos

Het praktijkexamen matroos bestaat uit vaartijd (60 vaardagen), portfoliobeoordeling en een afsluitende praktijktoets. De vaartijd en een voldoende portfolio zijn voorwaardes voor deelname aan de praktijktoets. De praktijktoets vindt plaats op een opleidingsschip van minimaal 40 meter lengte. Gedurende minimaal 4 uur en maximaal 8 uur maakt de kandidaat alle deeltoetsen. Bij voorkeur worden meerdere kandidaten tegelijk geëxamineerd. De kandidaat ontvangt telkens een opdracht en de beoordelingscriteria zodat hij weet wat er van hem verwacht wordt. De kandidaat (zij-instromer ouder dan 19 jaar) verwerft met het behalen van het praktijkexamen de aantekening matroos in zijn of haar dienstboekje.

Om deel te nemen aan het Praktijkexamen dient u te beschikken over:
– een gecertificeerd leerbedrijf (te vinden via www.stagemarkt.nl)
– praktijkbegeleider aan boord
– geldig dienstboekje (te verkrijgen bij de SAB) met daarin de benodigde vaartijd afgetekend
– computer aan boord/thuis
– actueel e-mailadres
– geldig identiteitsbewijs

Praktijkexamen Schipper

In de Binnenvaartwet is een mogelijkheid opgenomen om een vaartijdkorting van 3 jaar te krijgen door het afleggen van een praktijkexamen. Er blijft altijd 1 jaar vaartijd verplicht. Dit jaar vaartijd is het Praktijkexamen schipper en levert een vrijstelling op voor de vaartijd; de verplichte theorie-examens blijven staan. Alleen diploma’s, die nu ook al vrijstelling geven voor één of meerdere theorie-examens geven een vrijstelling voor de theorie-examens.
Het praktijkexamen is ter verkorting van de vaartijd. Het maakt dus niet uit of iemand zijn (beperkt) Groot Vaarbewijs A of B wil halen. De theorie-examens bepalen dit onderscheid. Het praktijkexamen is voor alle vaarbewijzen hetzelfde. Het praktijkexamen schipper duurt een jaar. In dat jaar worden drie examens afgelegd op een examenschip en op een binnenvaartsimulator.
Om aan het afsluitend examen te kunnen deelnemen, zijn totaal 180 effectieve (daadwerkelijke) vaardagdagen vereist. Deze vaardagen moeten voldaan worden op een VTL gecertificeerd schip. Eventueel eerder opgedane vaardagen tellen hierin niet mee. Gelijktijdig moet de theorie eigen gemaakt worden. Theorie-examens voor binnenvaartschipper bij het CCV moeten met een voldoende gehaald worden.Interesse?

Voor meer informatie of inschrijvingen voor Praktijkexamen Matroos kunt u terecht bij:

STC  | 0900 0620
Nova College | 023 530 28 85
Edumar | 0515 541 067 of 06 54 278 606

Voor het Praktijkexamen Schipper kunt u terecht bij:

STC | 0900 0620
Edumar | 0515 541 067 of 06 54 278 606