Meer informatie

Je hebt hier vast al heel veel globale informatie kunnen vinden. Toch is het goed mogelijk dat je iets meer informatie wilt. Hieronder wat handige websites en adressen.

Onderwijsaanbod

Voor meer informatie over het onderwijsaanbod en toelating voor de verschillende opleidingen op de scholen verwijzen we je graag door naar de onderwijsinstellingen zelf.

Examens

De divisie CCV van het CBR (bekend van de rijbewijzen) verzorgt de uitvoering van vakexamens in de Rijn- en binnenvaart en de registratie en uitgifte van vaarbewijzen, Rijnpatenten, radarpatenten en ADNR verklaringen.

Voor informatie en aanmelding:
CCV, Afdeling Binnenvaart,
Lange Kleiweg 30
2288 GK Rijswijk ZH
Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk ZH

Tel. 088 – 227 77 00
E-mail: klantenservice.ccv@cbr.nl
Internetadres: www.cbr.nl

Vaardocumenten

Al je vaartijd wordt bijgehouden in een zogenaamd dienstboekje. Een dienstboekje is een verplicht, persoonlijk document (voorzien van je persoonlijk  gegevens en pasfoto) voor bemanningsleden die werkzaam zijn in de beroepsbinnenvaart. Dit boekje is een officieel internationaal document om je vaartijd te registreren. Aan de hand van de geregistreerde vaartijd wordt je functie bepaald en/of kunt je een examen afleggen.
Een dienstboekje en andere vaardocumenten kunnen aangevraagd worden bij de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart. Voor het controleren en aftekenen van het dienstboekje of andere vragen op het gebied van vaartijden of functie-kwalificaties kun je ook bij de SAB terecht.