Functies in de binnenvaart

Het werken in de binnenvaart is heel divers. Eigenlijk moet je alles kunnen en doen. Van het besturen van het schip, het laden en lossen, het schuren, verven en schoonmaken, tot reparaties in de machinekamer. Dat maakt werken in de binnenvaart elke dag anders.

In de binnenvaart zijn er diverse functie die je kan vervullen. Onderstaand de functies die er zijn. Klik op de functie waar je meer over wilt weten.


Deksman

Als je begint op een binnenvaartschip en je volgt geen opleiding dan start je als deksman. Na drie jaar ervaring (vaartijd) ben je officieel matroos. Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om als deksman op een schip te beginnen.


Lichtmatroos

De functies lichtmatroos en deksman zijn eigenlijk hetzelfde. Het verschil tussen de twee is echter dat je als lichtmatroos een beroepsopleiding volgt en daarom één jaar jonger mag zijn (dus 15 jaar). Zo wordt het volgen van een beroepsopleiding gestimuleerd.


Matroos

Als matroos assisteer je de stuurman of de schipper bij al het werk op een schip. Het werk hangt af van het soort schip waar je op vaart en van de lading die het vervoert. Je verricht verder onderhoud zoals kleine reparaties, roestvrij maken, schuren, schilderen en dekschrobben. Maar ook het schip vast en weer los maken behoort tot je taken.
Je kunt matroos worden met of zonder afgeronde beroepsopleiding. Als je geen opleiding hebt gevolgd moet je minimaal 19 jaar zijn. Bovendien moet je een vaartijd van minimaal drie jaar als lid van de dekbemanning in de binnenvaart of minimaal één jaar in de binnenvaart, aangevuld met twee jaar zeevaart, kustvaart of visserij hebben.
De snelste manier om matroos te worden is echter het volgen van een opleiding voor het beroep. Na het afronden van een dergelijke opleiding stroom je in als matroos niveau 2.


Volmatroos

Dit kun je behalen door meer vaartijd en dus ervaring op te doen of een erkende vakopleiding af te ronden.

Volmatroos kun je op de vijf manieren worden:

  1. Met een vaartijd van minimaal één jaar als matroos (met opleiding);
  2. Door met goed gevolg een examen af te leggen van een driejarige beroepsopleiding;
  3. Door met goed gevolg eindexamen af te leggen na een driejarige opleiding aan een schippersvakschool, indien in deze opleiding één jaar vaartijd in de binnenvaart is opgenomen;
  4. Met een vaartijd in de binnenvaart van minimaal één jaar als matroos zonder opleiding en een met goed gevolg afgelegd praktijkexamen;
  5. Met een vaartijd in de binnenvaart van minimaal twee jaar als matroos zonder opleiding.

Stuurman

Als stuurman verzorg je onder andere het aan- en afmeren en assisteer je bij het laden en lossen. Daarnaast ben je soms verantwoordelijk voor het functioneren en controleren van de motoren. Ook voer je onderhoudswerkzaamheden aan het schip uit. Bovendien mag je het schip besturen onder verantwoordelijkheid van een schipper of kapitein. In beginsel kan iemand met één jaar vaartijd in de binnenvaart vanaf de functie volmatroos stuurman worden. Maar ook houders van het groot vaarbewijs of het rijnpatent kunnen aan boord als stuurman worden ingezet.


Schipper

Als schipper geef je leiding aan de bemanning en ben je verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen op het schip. Je voert de navigatie, zorgt voor de veiligheid van de opvarenden en je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het schip en voor het laden en lossen van de lading. Ook regel je administratieve zaken zoals vrachtbrieven en documenten voor de douane. De schipper is in het bezit van een groot vaarbewijs en/of rijnpatent.


Kapitein

Als kapitein heb je dezelfde taken als de schipper, maar je bent daarnaast in het bezit van een ondernemersdiploma. Dat betekent dat je zelfstandig ondernemer kan worden of natuurlijk ook gewoon in loondienst bij en rederij kan gaan werken. Je neemt zelfstandig beslissingen over de bedrijfsvoering en je hebt de eindverantwoordelijkheid over personeel en organisatie.


Machinist

De machinist is minimaal 18 jaar en in het bezit van een diploma machinist of is minimaal 19 jaar en heeft ten minste 2 jaar als matroos-motordrijver op een binnenschip met eigen motor(en) gevaren.

Naast bovenstaande functies zijn er nog vele andere functies die je met je binnenvaartopleiding kunt vervullen. Op het water maar ook aan de wal als logistiek planner, walkapitein of als verkeersleider op een verkeerspost. Je kunt op alle niveaus carrière maken en de plek vinden die het beste bij jou past. De binnenvaart biedt veel kansen. Ontdek de mogelijkheden!