Tracking & Tracing

Tracking en tracing is het (online) volgen van voertuigen, laadeenheden, zendingen of artikelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van identificatie-, communicatie- en registratiesystemen.

Ook in de binnenvaart is tracking en tracing in overleg met de vervoerder mogelijk. Niet alleen voor de verlader is dit van belang. Ook de vaarwegbeheerder is hierbij gebaat. De veiligheid op de vaarwegen komt hiermee ten goede en er kan beter en sneller gereageerd worden bij calamiteiten.

In de binnenvaart zijn verschillende tracking en tracing mogelijkheden. Zo geldt er bijvoorbeeld een elektronische meldplicht voor schepen die containers vervoeren. Melden gebeurt via BICS, het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem. Hiermee is de vaarwegbeheerder op de hoogte van wie waar vaart en met welke lading. Een andere functionaliteit binnen BICS is een stuwageprogramma. Containerschepen kunnen aan de hand van de ladinggegevens die verladers aanleveren per reis een optimaal stuwplan maken. Dit houdt in dat vooraf een plan gemaakt wordt met betrekking tot de volgorde van plaatsing en positie van lading en goederen in het ruim. Voornamelijk grote schepen, die op meerdere locaties moeten laden of lossen, maken gebruik van een stuwplan.


AIS

Laatste ontwikkelingen op het gebied van tracking en tracing in de binnenvaart is het Automatic Identification System (AIS). Het is een systeem dat automatisch de identiteit en de positie van een schip uitzendt. Het systeem is bedoeld om informatie uit te wisselen tussen schepen onderling en met instanties aan de wal. In de binnenvaart spreekt men van de term Inland-AIS.

Verladers hebben er baat bij, omdat ze zo hun lading kunnen volgen en weten wanneer hun lading precies aankomt. Voor vaarwegbeheerders is AIS vooral nuttig, omdat ze op deze manier veel meer gedetailleerde informatie hebben van de locatie en identiteit van het schip. Dit komt de veiligheid ten goede.

Het uitwisselen van de informatie gebeurt middels zogenaamde AIS-transponders. De gegevens over de identiteit en positie van het schip worden met de AIS-transponder automatisch doorgegeven aan de beheerder van de vaarweg. De schipper hoeft zich dan niet meer bij elke verkeerspost, sluis of brug aan te melden met de marifoon.

Voor meer informatie of vragen omtrent tracking en tracing en AIS kunt u terecht bij  Bureau Telematica Binnenvaart: www.binnenvaart.org