Marktstructuur

Hoe werkt het nu precies als u goederen met de binnenvaart wilt vervoeren? Om gebruik te maken van de binnenvaart kunt u natuurlijk zelf de eigenaar van een schip of een rederij bellen en vragen of hij de vracht wil vervoeren. In de meeste gevallen wordt echter gewerkt met bevrachtingskantoren of operators. Deze logistieke dienstverleners hebben veel kennis van de spelers in de binnenvaartbranche en vormen de schakel tussen de binnenvaartondernemer en de verlader.

Bevrachters

De binnenvaart kent zo’n 80 verschillende tussenpersonen. Zij beschikken over een bestand van binnenvaartondernemers (vervoerders) en hebben in sommige gevallen ook eigen schepen in hun bezit (rederij). Deze partijen zorgen ervoor dat de goederenstromen van hun klanten zo optimaal mogelijk ingepland worden op de beschikbare schepen.

De verschillende bevrachtingskantoren onderscheiden zich onderling door de gebieden waarin zij werken. Zo zijn er ondernemingen die zich gespecialiseerd hebben in het binnenlands vervoer, of bijvoorbeeld op het vervoer richting Donau. Het Bureau Voorlichting Binnenvaart kan u naar de juiste marktpartijen doorverwijzen.

Diensten bevrachters

Hoe een tussenpersoon invulling geeft aan zijn diensten verschilt per onderneming. Als logistiek dienstverlener kan het zijn dat zij het transport tegen een vast tarief volledig overneemt voor een bepaalde tijd. Eventueel kunnen de diensten worden aangevuld met het organiseren van de overslag en voor- of natransport. Op deze wijze heeft de verlader geen zorgen over zijn lading en kan zich dus volledig richten op de core business. Naast de volledige transportovername is het ook mogelijk om te kiezen voor een systeem op provisiebasis. In tegenstelling tot een vaste prijs voor een bepaalde periode is de verlader in dit systeem afhankelijk van de actuele balans in vraag en aanbod.


Coöperaties

Naast de reguliere bevrachtingskantoren en rederijen kent de binnenvaart een aantal coöperaties van binnenvaartondernemers. Binnen deze coöperaties of samenwerkingsverbanden hebben de vervoerders/ binnenvaartondernemers medezeggenschap in het te voeren beleid richting de verlader. De dienstverlening van de coöperatie richting de verlader is grotendeels vergelijkbaar met het bevrachtingskantoor. Een coöperatie heeft echter geen winstoogmerk.

Papieren

Als een schip bevracht (‘aan de reis’) is, wordt een charter opgemaakt. Dit is een eenmalig contract tussen schipper en bevrachtingskantoor (of tussen schipper en verlader), waarin o.a. laad- en losdatum, laad- en losplaats, vrachtprijs, provisie en overeengekomen tonnage zijn vermeld. Na het laden wordt een vrachtbrief (cognossement) afgegeven, met het exacte ingeladen gewicht. Het is een soort ontvangstbewijs voor de lading. Na het lossen moet deze door de ontvanger ondertekend worden. Download hier een voorbeeld van een dergelijke vrachtbrief.

Het BVB helpt u graag verder als u vragen heeft over het vervoer van uw goederen per binnenvaart. Neem gerust eens contact op over wat de binnenvaart voor u kan betekenen.