Intermodaal vervoer

Wat is intermodaal vervoer?

Intermodaal vervoer houdt in dat er meerdere modaliteiten (transportmiddelen) ingezet worden voor een transport van A naar B. Denk hierbij aan de inzet van binnenvaart, spoor, shortsea en wegvervoer. Voorwaarde bij intermodaal vervoer is dat de goederen van modaliteit wisselen,  maar wel in dezelfde “verpakking” (container, wissellaadbak, oplegger) blijven. Het voordeel van intermodaal vervoer is dat transportstromen zoveel mogelijk samen worden gebundeld. Hierdoor ontstaan dikke goederenstromen die tussen de zeehavens en het achterland vervoerd worden door bijvoorbeeld binnenvaart of spoor. Vanaf de terminals verzorgt het wegvervoer het voor- of natransport.


Snel en slim combineren

De hoogleraren Fransoo en Kiesmüller van de TU Eindhoven hebben de zogenaamde 80/20-methode ontwikkeld die een combinatie maakt van snelle en slimme modaliteiten. Het wegvervoer is snel en flexibel en dient vooral gebruikt te worden om snelle tussenleveringen te garanderen en om gaten in de aan- of afvoer van producten te voorkomen. Binnenvaart, spoor en shortsea zijn slim en het meest geschikt om een frequente aanvoer van 70 tot 90% van een basispakket te verzorgen. Dit levert vaak flinke kostenbesparingen en milieuvoordelen op.

Voor de meeste bedrijven met een jaarlijks goederentransport van meer dan 10.000 ton geldt dat een 80/20 verhouding bij de inzet van binnenvaart (slim) en wegvervoer (snel) de meest efficiënte vervoermethode is. Voor sommige bedrijven is 90/10 beter, voor anderen 70/30, maar door een slimme inzet van binnenvaart, spoor of shortssea kunnen bedrijven flink besparen op de vervoerskosten en een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Spoorvervoer is doorgaans pas rendabel op de langere afstand (boven de 300 km). Dit terwijl de binnenvaart zowel op de korte, als op de lange afstand aantrekkelijker kan zijn dan wegvervoer. Dit is mede afhankelijk van het volume. Shortsea is binnen Europa als alternatief voor de weg interessant op lange afstanden (boven de 1000 km). Vaak zijn combinaties van twee of meer transportmodaliteiten noodzakelijk of efficiënter om een gehele vervoerketen (supply chain) te kunnen bedienen.

Mocht u willen weten of intermodaal vervoer binnen uw keten ingepast kan worden of wilt u meer weten, neem dan gerust eens contact op.