Achtergrond van het project

Maatwerk staat centraal

Het project heeft als doel te zorgen voor een transitie van ladingstromen van de weg naar het water. Ervaring leert dat het persoonlijk en rechtstreeks benaderen van verladers en logistiek dienstverleners het meest succesvol is. Iedere keten heeft namelijk zijn unieke eigenschappen waarbij een advies op maat wenselijk is. Immers is logistiek als een maatpak. Een aantal verladers zal dus persoonlijk bezocht worden en samen wordt gekeken welke potenties er in de logistieke keten bestaan voor de inzet van binnenvaart. Bij voldoende belangstelling zal een intensief traject volgen om de transitie voor te bereiden. Met behulp van een concreet actieplan worden de partijen in de keten bijgestaan, zodat zonodig een testperiode (pilot) kan worden uitgevoerd. Uiteraard kan een adviseur ook op aanvraag bij uw bedrijf langskomen om samen te kijken welke mogelijkheden in de betreffende logistieke keten aanwezig zijn.


Lessons learned goed vertrekpunt

Het project valt onder de verantwoordelijkheid van het Bureau Voorlichting Binnenvaart. Gedurende het project ondersteunt het BVB het team waar mogelijk, met name op het gebied van communicatie en pr. Het BVB kan putten uit 20 jaar ervaring en heeft veel kennis van en contacten in de branche. Daar kan men in het project optimaal van profiteren. De lessons learned door de jaren heen vormen een goed vertrekpunt om verder op te bouwen.


Duurzaamheid maatschappelijke noodzaak

Maatwerk Voorlichting Binnenvaart biedt ook grote kansen een bijdrage te leveren aan de duurzaamheiddoelstellingen van de overheid. De Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven hebben zich bijvoorbeeld voorgenomen een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2  te behalen. Het doel is om in 2020 een reductie te bewerkstelligen van 30%. In lijn met deze doelstelling heeft het Havenbedrijf Rotterdam zich bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte als doel gesteld om het aandeel van binnenvaart in het achterland vervoer te vergroten tot 45% (nu 33%). Duurzaam vervoer is hiermee een maatschappelijke noodzaak geworden. Voor duurzaam (groen) en veilig transport lijkt de binnenvaart trendsetter te worden. Zij is in staat grotere volumes veilig en milieuvriendelijk te vervoeren. Meer vervoer over water kan bijdragen de milieudoelstellingen te behalen, andere emissies terug dringen en tevens congestieproblemen helpen op te lossen.