Mokum Mariteam
vracht door de gracht

Schoon, stil en efficiënt vervoer door de grachten

Mokum Mariteam biedt met haar concept: “Vracht door de Gracht” schoon, stil en efficiënt vervoer over water, door gebruik te maken van elektrische aandrijving. Dit milieuvriendelijke logistieke concept sluit uitstekend aan bij de doelstellingen (zie onder) van de Gemeente Amsterdam voor het binnenstedelijk vervoer. En door gebruik te maken van de grachten, die eeuwen geleden juist zijn aangelegd om transport te faciliteren, vermindert het actief de filedruk in het centrum van Amsterdam. Op het water zijn geen files, dus levert het schip van Mokum Mariteam, genaamd de ‘city supplier’, haar goederen op netjes op tijd (volgens het Just-in-time principe) bij haar klanten.

De ‘city supplier’, wordt aangedreven door een moderne elektrische motor en kan de lading van vier volle compacte vrachtwagens (85 m3) tegelijk vervoeren. Ook de hydraulische kraan, die voor laden en lossen wordt gebruikt, wordt elektrisch aangedreven en veroorzaakt dus geen uitstoot.
Op dezelfde efficiënte milieuvriendelijke wijze worden retourgoederen, waaronder afval en reststoffen, afgevoerd. Dit systeem van reversed logistics bevordert de efficiency van het distributieconcept aanzienlijk en hierdoor wordt een maximale vermindering van het aantal stadsritten behaald.

Het natransport van de wal tot de ‘voordeur’ (eindbestemming) wordt verzorgd door een elektrotrekker, die, net als het schip, volledig schoon en stil is. Het natransport kan tot op ongeveer 150 meter tot de eindbestemming gebruikt worden. Mocht deze afstand groter zijn, dan kunnen andere middelen worden ingezet, zoals de vrachtfiets of elektrische stadsvrachtwagen. Uiteraard dient dit aan te sluiten op het duurzame karakter van het multimodale systeem van Mokum Mariteam.


De voordelen van het Mokum Mariteam concept op een rij:

  • Duurzaam en milieuvriendelijk (CO2-neutraal en minder fijnstof);
  • Just-in-time leveringen;
  • Multi-modaal systeem. Koppeling van alle vormen van distributiesystemen mogelijk;
  • Beperking geluidsoverlast;
  • Goederen worden in de stad gebracht en uit de stad gehaald in één route;
  • Afname verkeersbewegingen in de stad;
  • Afname van ‘verkeersopstoppingen’ langs de grachten;
  • Ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke technologieën.

Achtergrond: milieuproblematiek


De afgelopen eeuw is het stedelijk vervoer van het water verschoven naar de weg. Vrachtwagens en bestelbusjes bepalen tegenwoordig het straatbeeld. De exponentiële groei van het wegtransport zorgt dat de wegen in het centrum, en zeker langs de grachten, geleidelijk aan zijn dichtgeslibd. De nadelige effecten van het transportprobleem op het milieu zijn overduidelijk. De luchtkwaliteit en voornamelijk de fijnstofproblematiek zijn niet eenvoudig op te lossen.

Zowel landelijk als regionaal is er veel aandacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. In Amsterdam ligt een sterke focus op luchtkwaliteit en geluidshinder en worden verstrekkende maatregelen getroffen. Voor het vrachtverkeer geldt binnen de Amsterdamse Ringweg inmiddels een milieuzonering. Voor lichte bedrijfswagens volgt die zonering binnen afzienbare tijd. Alleen voertuigen die aan de gestelde emissienormen voldoen mogen in de toekomst de binnenstad in. Voor wat betreft de geluidsbeperking zijn er ook al maatregelen genomen. Doelstelling is om het vrachtverkeer te beperken, zwaar verkeer te weren en stillere motoren te stimuleren.


Quotes

Gemeente Amsterdam streeft naar slimme en schone bevoorrading van de stad. Het idee van Mokum Mariteam om goederen elektrisch over water te vervoeren past daar goed in. Door goederen per schip te vervoeren zijn er in principe minder vrachtwagens nodig in de stad en dat is prettig voor de bereikbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit van de stad.

Erik Regterschot, project leader of City distribution DIVV, Municipality Amsterdam

De EVO is zeer enthousiast over dit initiatief. Wij staan voor het belang van producenten en handelaren voor een ongestoorde goederenstroom. Die is er bij vervoer over water; daar is nog erg veel ruimte. Vervoer over de weg naar binnensteden is nu eenmaal aan allerlei belemmeringen onderhevig. Wij hebben in deze omgeving heel veel water, we kunnen dus veel vervoeren over water. Letterlijk en figuurlijk kan je dus al die problemen die we op het land zien, omzeilen – en deze keer met elektrisch aangedreven – als je van het water gebruik maakt.

Dick van den Broek Humphreij, EVO

Meer informatie: http://www.mokummariteam.nl/