Binnenvaart is ‘lean & green’

De Van Gansewinkel Groep streeft naar duurzaamheid en zet daarbij de binnenvaart in. De afvaldienstverlener annex grondstoffen- en energieleverancier is één van de ‘koplopers’ in het stimuleringsprogramma Lean & Green, een programma dat streeft naar duurzaam- heid door efficiency.

Een groep grote bedrijven heeft besloten dat het streven naar 20 procent minder uitstoot van CO2 mede kan worden ingevuld door meer in te zetten op vervoer over water. Van Gansewinkel ontving voor deze strategie zelfs de Lean & Green Award in 2009. Behalve meer inzetten op de binnenvaart, stelt Van Gansewinkel dat het bedrijf wil investeren op de invoering van schonere motoren in binnenschepen.

Dat is een kolfje naar de hand van binnenvaartondernemers. Lui achterover hangen doen binnenvaartondernemers namelijk nooit. Ook niet als de hele wereld ervan overtuigd is dat de binnenvaart toch al de schoonste vervoerder is. Het kan altijd schoner. Het in 2010 nieuw in de vaart gebrachte motorschip Anda van de familie Verdonk werd door oud-premier Ruud Lubbers omschreven als ‘het schoonste schip ter wereld’. Lubbers is voorzitter van het Rotterdam Climate Initiative. Dankzij het gebruik van zwavelarme brandstof en katalysatoren daalt de uitstoot tot ver onder de Euro V norm voor het wegvervoer. Een paar maanden later nam Mercurius Scheepvaart de chemietanker Aventura in gebruik, eveneens voorzien van katalysatoren en roetfilters. TNO onderzocht het en toonde op de Aventura aan dat er inderdaad 88% minder NOx uit de uitlaat kwam.


Nog een stap verder gaan vader en zoon Frans en Igor Jansen, die samen met zakenpartner Ton van der Molen het nieuwe schip Amulet in de vaart brachten in november 2010. Niet zonder reden wordt dit schip omschreven als een ‘ecotanker’. De Amulet wordt dieselelektrisch aan- gedreven. Vier generatoren – voorzien van katalysatoren, waardoor ze nauwelijks NOx en geen fijnstof uitstoten – leveren de energie aan elektromotoren die verticaal in de machinekamer staan en direct roerpropellers aandrijven. Een opstelling waardoor ook een heel andere vorm onderschip mogelijk werd. De beoogde brandstofbesparing bedraagt 40%.

Dat loont ook voor de carbon footprint: 1.150 ton minder CO2 per jaar.

Schone motoren zijn noodzakelijk, dat beseffen de binnenvaartondernemers. Misschien nog wel belangrijker: steeds meer verladers beseffen dat duurzaamheid heel goed een gevolg kan zijn van de inzet van binnenvaart. Deze verladers zijn de koplopers in het project ‘Lean & Green’ van het bureau Connekt in Delft. Dit duurzaamheidprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.