GREEN AWARD:
erkenning voor moedige investeringen

Verladers kunnen anno 2011 extra ‘groene’ binnenschepen herkennen. Sinds 1 januari 2011 bestaat er een ‘Green Award’ voor binnenschepen die voldoen aan speciale milieueisen. Eind 2010 tekenden de eigenaren van dertig schepen een intentieverklaring om aan die eisen te voldoen.

Elk binnenschip is natuurlijk al een vorm van groen vervoer omdat de binnenvaart nu eenmaal geldt als de meest duurzame modaliteit. “Dat is in zekere zin ook zo”, zegt Karin Struijk, adjunct-directeur van de stichting Green Award. “Maar we willen met de Green Award laten zien dat er ondernemers zijn, die meer hebben gedaan om het schip schoner en milieuvriendelijker te maken.” Tot voor kort kon deze ondernemer zich moeilijk onderscheiden. “De trendsetter moet kunnen worden herkend en erkend. Wij maken mogelijk dat verladers een tool hebben om groene schepen te identificeren als ze die zoeken in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

De voorwaarden voor het verwerven van een Green Award certificaat betreffen op de eerste plaats de motoren aan boord. “De hoofdmotor moet minimaal CCR II goedgekeurd zijn. Zijn de hulpmotoren dat ook, dan krijg je extra punten.” Nieuwe schepen mogen alleen nog maar varen als ze voldoen aan die zware emissie-eisen van de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart). Maar ook reeds bestaande schepen hebben een kans op een Green Award, indien ze zijn voorzien van kataly- satoren en filters die de uitstoot van schadelijke gassen ingrijpend verminderen. “En een schip dat gebruik maakt van LNG (vloeibaar aardgas – red.) krijgt natuurlijk nog meer punten.” Het lijstje met voorwaarden is langer, met onder andere het volgen van een cursus efficiënt omgaan met brandstof, de installatie van een ‘intelligente’ brandstof- verbruikmeter, een gecertificeerde schroefas- afdichting en een ingevoerd scheepsmilieuplan voor de afvalstromen aan boord.

Het initiatief voor de invoering van een milieu- keurmerk kwam uit de branche zelf. Een branche die Karin Struijk goed kent. Ze is schippersdochter en was jarenlang werkzaam in de binnenvaart. Onder meer zette ze een kwaliteitssysteem op bij het grootste samenwerkingsverband van schippers, de NPRC. “Het kwam allemaal mooi bij elkaar nu ik hier werk.” De eerste vijf jaar wordt de Green Award voor de binnenvaart ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de zeehavens binnen de Nationale Havenraad. Om het voor meer schippers aantrekkelijk te maken een Green Award te verwerven, overwegen havens kortingen op het havengeld te geven aan ‘groene schepen’. “In de zeevaart heeft dat goed gewerkt. De Green Award is daar niet meer weg te denken.” De tijd is rijp voor een milieukeurmerk in de binnenvaart. “Havens hechten meer waarde aan schone lucht en voor verladers is het belangrijk in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Hoewel pas 1 januari 2011 ingevoerd, lijkt de Green Award ook in de binnenvaart al niet meer weg te denken.