CONTAINERS VAN WEG
NAAR BINNENVAART

Stap nu over op transport per binnenvaart!

Het rijk helpt u hierbij door middel van de subsidieregeling modal shift van weg naar binnenvaart en spoor. Deze regeling is vanaf vandaag geopend, meer informatie kunt u vinden in de Staatscourant. En op https://containersvanwegnaarbinnenvaart.nl/

Of neem contact met ons op!