EVENT | STAP IN en combineer Weg,
Water en Spoor in Overijssel!

Uw lading vervoeren over water of via het spoor? Een eerste gedachte is misschien dat dit ingewikkeld en tijdrovend is. Of dat dit voor uw transporten niet haalbaar is. Maar is dat ook terecht? Hoe makkelijk is het dan om over te stappen van vrachtvervoer over de weg naar vrachtvervoer over het spoor of via de binnenvaart?

In het Klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% verminderd moet zijn ten opzichte van basisjaar 1990. Inmiddels is de doelstelling vanuit de EU verhoogd naar 55%. Ook voor de logistieke sector betekent dat een flinke uitdaging om haar bijdrage te leveren aan de verduurzaming. Welke stappen in het verduurzamen van het logistieke proces en ketens zijn nodig? Wat kunt u als bedrijf nu al doen om de CO2 uitstoot in de logistieke keten te reduceren en welke ontwikkelingen zijn er? De stap maken naar het vervoer via het water en spoor is één van de oplossingen en biedt voor veel bedrijven een goed alternatief voor het wegvervoer.


Wanneer
Op 23 september 2021 organiseert Port of Logistics Overijssel, samen met Lean & Green en het landelijke Joint Corridor Offroad programma de bijeenkomst STAP IN en combineer Weg, Water en Spoor in Overijssel. 

Programma
Tijdens deze fysieke bijeenkomst vertellen we je over de mogelijkheden die Overijssel biedt als het gaat om intermodaal vervoer (dus via de weg, spoor en water). Zo praten we u bij over het huidige netwerk en de bestaande intermodale verbindingen vanuit de binnenvaart terminals Kampen, Meppel, Hasselt en Hengelo/Almelo. We geven u een update over de ontwikkeling van de spoorverbinding Coevorden – Polen en zoeken de samenwerking op om nieuwe intermodale verbindingen te onderzoeken. Door de modal shift van weg naar water en spoor draag je als bedrijf of verlader bij aan een aanzienlijke CO2 reducties. Het Lean & Green 5 Star Framework geeft een gevalideerd inzicht in de CO2-prestatie.
Maar misschien wel het belangrijkste is dat een aantal verladers in Overijssel laat zien hoe u concreet de stap kunt maken van vervoer over de weg naar vrachtvervoer over het spoor of via de binnenvaart. Welke voordelen heeft het hen gebracht, maar ook belangrijk is het om te horen tegen welke obstakels zij zijn aangelopen en hoe deze zijn opgelost. 

U hoeft dit niet alleen te doen. Vanuit de provincie Overijssel zijn er mogelijkheden om u actief te ondersteunen om de stap naar intermodaal vervoer te maken, die we zullen toelichten. 

Voor wie
Voor verladers en vervoerders die containers van en naar zeehavens over de weg vervoeren, voor bedrijven die wekelijks meerdere vrachtwagenladingen naar specifieke regio’s in Europa vervoeren en dit slimmer en klimaatvriendelijker willen vervoeren. Kortom: Iedereen die meer wil weten over intermodaal vervoer en zijn logistieke keten duurzamer en slimmer wil inrichten is van harte welkom!

STAP IN 
De transitie naar een duurzame logistiek is ingezet. De exacte route is niet zonder hobbels. Wel moeten we samen de stap gaan maken. Welke route u neemt en hoe snel u de stap maakt, bepaalt u zelf. Wij helpen u graag om de stap voor uw bedrijf te maken.

Aanmelden kan via:
https://portoflogisticsoverijssel.nl/actueel/stap-in-en-combineer-weg-water-en-spoor-in-overijssel/