Soorten schepen

Er zijn veel verschillende soorten schepen die verschillen in bijvoorbeeld afmetingen, het soort lading dat ze vervoeren en op welke vaarwegen ze varen. Er is dan ook geen schip hetzelfde, ze zijn stuk voor stuk uniek. Toch zijn er verschillende scheepssoorten te onderscheiden.

Kijkend naar het soort lading zijn er in de binnenvaart zes soorten:

 • Droge lading schepen
 • Beunschepen
 • Tankschepen
 • Duw-/sleepboten
 • Passagiersschepen
 • Ro-ro-schepen

Van alle soorten schepen zijn ook zogenaamde duwbakken beschikbaar. Dit zijn schepen zonder eigen motoraandrijving. Voor de droge lading zijn nog een aantal sleepschepen in bedrijf. Zij dienen vaak als drijvende opslag.

Bekijk hier de tekeningen van de verschillende scheepssoorten met hun kenmerken.  


Droge lading schepen

Deze schepen vervoeren stukgoed of droge bulk in hun ruimen. Voorbeelden van droge bulk zijn graan, ertsen, kolen of veevoeders. Droge lading schepen zijn vaak voorzien van “luiken”. Hiermee kan het ruim afgesloten worden om zo de lading droog te kunnen houden. Er zijn tegenwoordig ook droge lading schepen die speciaal ingericht zijn voor enkel het vervoer van containers. Deze hebben bijvoorbeeld een hefbaar stuurhuis om over hoge lagen containers heen te kunnen kijken.
Droge lading schepen zijn erg veelzijdig en hebben tal van vervoersmogelijkheden. Ze zijn in de binnenvaartvloot dan ook het meest vertegenwoordigd.  

Beunschepen

Beunschepen vervoeren over het algemeen ballastzand of bagger. Deze schepen kunnen bij een zuiger laden of zijn zelfzuigend. Zij zijn zodanig ingericht dat het water, dat er met de lading ingespoten wordt, ook weer wegvloeit zonder dat het schip kan zinken.

Tankschepen

Zeker 80% van alle gevaarlijke (‘natte’) stoffen worden over water vervoerd met tankschepen. Dit is namelijk veel veiliger dan per trein of vrachtauto, omdat die vaak door stedelijke gebieden moeten om hun bestemming te bereiken. Bovendien zijn tankschepen vaak voorzien van dubbele wanden en moeten aan zeer strenge eisen voldoen. De dubbele wanden zijn in de praktijk getest, zodat er bij een aanvaring geen lekkage van lading kan optreden.

Tankschepen kunnen diverse soorten lading vervoeren, zoals vloeistoffen, gassen en poedervormige producten. Er bestaan vier typen tankschepen, type N (normaal), type C (chemie), type G (gas) en poedertankers.

 • Type Normaal (N)
  Dit zijn de traditionele tankschepen. Veelal wordt met deze schepen de diesel en benzine voor onze auto’s vervoerd. Ook vervoeren zij andere aardoliedestillaten of eetbare oliën. In dat laatste geval zijn de tanks dan van roestvast staal.
 • Type Chemie (C)
  Dit zijn tankers waarvan de tanks uit roestvast staal zijn vervaardigd. Zo kunnen ze zware chemie als fenol, zoutzuur, enz. vervoeren. Dit is ook het type tanker met de hoogste veiligheidsnormen.
  Er zijn ook gecoate tankers die een speciale beschermende laag in hun tanks hebben. Deze schepen vervoeren veelal benzeen, cyclohexaan en nafta. De schepen zijn dubbelwandig om lekkage van lading na een aanvaring te voorkomen.

Tankschepen – Type Gas (G)

Type Gas (G)
Deze schepen zijn vaak driedubbelwandig uitgevoerd. Naast de dubbele wanden die chemietankers ook hebben zijn deze schepen uitgerust met losse ronde tanks.
Ronde tanks zijn de meest sterke constructie. Dit is nodig omdat de gassen die vervoerd worden onder druk vloeibaar zijn gemaakt.

Gastankers zijn extreem sterk en daardoor dus de meeste veilige manier van transport

Tankschepen – Poedertanker

Poedertanker
Deze tankers kunnen hun lading lossen met pneumatische pompen (door middel van luchtdruk), omdat veel poeders de eigenschap hebben zich als vloeistof te gedragen wanneer deze zich onder een bepaalde druk bevinden. Veel van dit soort schepen vervoeren cement, maar ook vliegas en zelfs meel wordt met deze schepen vervoerd.

Duw- en Sleepboot

Duwboten worden achter zogenaamde duwbakken geplaatst als aandrijving. Duwbakken kunnen namelijk niet zelfstandig varen. De duwboot is eigenlijk een soort drijvende machinekamer met een compleet bemanningsverblijf en een stuurhut. Een duwboot met duwbakken ervoor wordt een duwstel genoemd. Een duwstel kan maximaal 6 bakken hebben. Dat maakt het duwstel tot 200 meter lang. In de praktijk wordt echter vaak met 2 of 4 bakken gevaren. In het laadruim van een duwbak kan van alles worden vervoerd: bulklading zoals erts, kolen of graan, maar ook containers. De soort lading is mede afhankelijk van het feit of de duwbak een luikenkap heeft.

Sleepboten worden gebruikt voor het slepen van onder andere sleepschepen, pontons, baggermolens, elevatoren en drijvende kranen. Ook assisteren ze zeeschepen en duwstellen.

Kleine duwboten beschikken ook vaak over een sleepinstallatie.

Passagierschepen

Passagierschepen worden ingezet voor het personenvervoer. Dit kan de hotelcruisevaart, de dagpassagiersvaart (party- en rondvaartbedrijven) of voor veerdiensten zijn. Een gemiddeld passagierschip heeft een capaciteit van rond de 100 passagiers. Denk hier aan de schepen die bijvoorbeeld ingezet worden voor de bekende Rijnreizen.

RO-RO-Schip

Een roll-on-roll-off-schip, of kortweg een ro-ro-schip, kan met een laadklep allerlei rollende lading aan boord te nemen, zoals nieuwe auto’s en bestelbussen, vrachtwagens, maar ook bijvoorbeeld tractoren of legervoertuigen.