Bedrijfstak

De binnenvaart is een bijzondere bedrijfstak die zich kenmerkt door veel zelfstandige ondernemers. Volgens het CBS telt de bedrijfstak zo’n 3150 zelfstandige ondernemers en naar cijfers van het IVR een vloot van rond de 8000 binnenvaartschepen. Ondanks de vele zelfstandige ondernemingen is de binnenvaart een hechte gemeenschap.

Van oudsher wordt de binnenvaart gekenmerkt door familiebedrijven. Nu nog blijft het overgrote deel, een schatting van rond de 75%, een familie- of gezinsbedrijf waarbij het bedrijf door het gezin in stand wordt gehouden. Het overige deel bestaat uit rederijen.

Familiebedrijf

Het merendeel van de varende ondernemers runt een familie- of gezinsbedrijf. Ze hebben een leeftijd tussen de 40 en 55 jaar en gemiddeld zo’n dan 25 jaar werkervaring. Varen met het schip doen man en vrouw in een familiebedrijf samen, eventueel met hulp van een matroos. In ongeveer de helft van de gevallen vaart het gezin mee aan boord.
In de huidige tijd neemt de vaartijd toe en wordt er steeds vaker en meer continu (24 uur per dag) gevaren. Het familiebedrijf verandert daardoor en de schippersgezinnen varen steeds vaker in een vrijetijdssysteem. Dit kan bijvoorbeeld een schema zijn van twee weken varen en twee weken vrij.

De invloed van kinderen op de bedrijfsvoering is over het algemeen groot. Vaak worden vaargebied en vaartijd aangepast als de kinderen naar school gaan. De meerderheid van de schoolgaande kinderen gaat naar een internaat. Een internaat biedt de kinderen een plek om te wonen zolang ze naar school moeten en zolang de ouders varen. Het internaat is echter geen school. De kinderen gaan naar een reguliere basisschool en een reguliere middelbare school. In het weekend en tijdens schoolvakanties gaan de kinderen weer aan boord.


Rederijen

Mede door de groei van de vrijetijdssystemen heeft de ontwikkeling van schaalvergroting een vlucht genomen. Mede daardoor is in de tankvaart, en in beperkte mate in de droge lading, is een aantal rederijen actief. De eigenaar van een rederij heeft een aantal eigen schepen in de vaart. Een rederij heeft vaak een scheepsagent in dienst die de lading verzamelt en de vrachtbetalingen int.


Lading

Hoe komt een schipper aan zijn lading/vracht? Een schipper belt een bevrachtingskantoor of kijkt op internet voor welke transporten er zijn. Wanneer een reis hem/haar interesseert, kan hij/zij met de bevrachter over de vrachtprijs en randvoorwaarden onderhandelen. Het is ook mogelijk een contract voor meerdere reizen af te sluiten. Een aantal schippers hebben zich verenigd in samenwerkingsverbanden. Deze coöperaties onderhandelen als collectief met bevrachters of sluiten rechtstreeks contracten af met verladers (opdrachtgevers). De meeste samenwerkingsverbanden hebben een interne toerbeurt. (Bron: www.picaro.nl)


Feiten over de binnenvaart

3150

zelfstandige ondernemingen

8000

schepen is hoeveel de totale vloot ongeveer telt

75%

van de binnenvaart zijn familiebedrijven