4shipping en UTURN
maken duurzaam containervervoer per
binnenvaart bereikbaarder dan ooit!

De modal shift van de weg naar het water en spoor heeft alle aandacht. Echter blijkt de daadwerkelijke realisatie ervan nog vaak lastig. Grote partijen weten vaak de weg wel te vinden naar de binnenvaart, maar de MKB-er laat zijn transport veelal uitsluitend uitvoeren per truck. De grootste potentie voor de modal shift zit juist in het combineren van de containerstromen van de kleinere verladers. Zij ervaren echter grote drempels om containers per binnenvaart te laten vervoeren. Door onze krachten te bundelen, gaan 4shipping en UTURN daar verandering in brengen, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij maken (het proces rondom) intermodaal transport efficiënter en duurzamer met positieve effecten op kosten, werklast, en de wereld om ons heen.

Wat gaan we doen?

4shipping en UTURN gaan samen het real-time plannen én boeken van intermodaal container vervoer mogelijk maken. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmes, waar de Erasmus Universiteit aan bijdraagt, worden de intermodale vervoersopties eenvoudig berekent. De opdrachtgever hoeft enkel nog de beste optie voor dat specifieke transport te kiezen. 4shipping organiseert het binnenvaart vervoer door te koppelen met barge en terminal operators en dit te combineren met diepgaande kennis van binnenvaart vervoer. UTURN organiseert het transport over de weg door te koppelen met truck vervoerders en dit te combineren met diepgaande kennis van transport over de weg. De kracht van de samenwerking zit hem enerzijds in het kunnen realiseren van intermodale logistieke ketens op een gebruiksvriendelijke manier en anderzijds in het kunnen aanbieden van de gewenste betrouwbaarheid door eenvoudig te kunnen wisselen tussen modaliteiten. Op deze manier wordt het voor verladers en expediteurs die geen ervaring met de binnenvaart hebben, eenvoudig om gebruik te maken van intermodaal vervoer. Dat is de reden dat onze huidige klanten vragen om deze oplossing.

Waarom doen we dit?

We maken intermodaal vervoer eenvoudig toegankelijk, zodat meer containers via de duurzame binnenvaart vervoerd worden. We willen een bijdrage leveren aan het realiseren van de modal shift. Dit leidt tot minder uitstoot en een reductie van files op de wegen. De samenwerking levert voordelen op voor alle betrokkenen in de keten. Zo krijgen MKB-ers en expediteurs eenvoudig toegang tot de duurzamere binnenvaart optie, waar barge en terminal operators op hun beurt weer van profiteren. Steeds meer klanten zullen hun weg weten te vinden naar de binnenvaart, waarvan de aanvragen op efficiënte wijze digitaal afgehandeld worden. Zo dragen we bij aan efficiëntie, duurzaamheid en verminderen fileleed voor een leefbare wereld.

Over de bedrijven

4shipping: 4shipping is in 2017 opgericht als digitaal platform voor binnenvaart transport met als doel om het organiseren van binnenvaart transport gemakkelijker, efficiënter en duurzamer te maken. In de achterliggende jaren is 4shipping hard gegroeid en inmiddels zijn meer dan 1000 bedrijven aangesloten.

Uturn: UTURN is in 2017 opgericht als Transport Management Platform voor en door de logistieke sector met als doel het efficiënter en transparanter maken van containertransport. Sinds de lancering is UTURN snel gegroeid en inmiddels zijn er meer dan 500 internationale opdrachtgevers aangesloten. Vorig jaar is er een investering van €2M opgehaald voor verdere versnelling van de (internationale) groei.

Erasmus Universiteit: Rotterdam School of Management houdt zich actief met de haven bezig, onder meer vanuit de leerstoel Global Supply Chains and Ports. De onderzoeksgroep is betrokken bij veel toegepaste projecten op het gebied van havenlogistiek en internationale ketens en is internationaal gerenommeerd. Onderzoekers die werken op het gebied van digitale platforms en container transport dragen bij aan dit project.

Dit initiatief is mede tot stand gekomen met behulp van de Europese Unie en het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling. De verstrekte REACT-EU middelen zijn verstrekt vanuit een bijdrage in de reactie van de Europese Unie op de Covid-19 pandemie.


EVENT | STAP IN en combineer Weg,
Water en Spoor in Overijssel!

Uw lading vervoeren over water of via het spoor? Een eerste gedachte is misschien dat dit ingewikkeld en tijdrovend is. Of dat dit voor uw transporten niet haalbaar is. Maar is dat ook terecht? Hoe makkelijk is het dan om over te stappen van vrachtvervoer over de weg naar vrachtvervoer over het spoor of via de binnenvaart?

In het Klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% verminderd moet zijn ten opzichte van basisjaar 1990. Inmiddels is de doelstelling vanuit de EU verhoogd naar 55%. Ook voor de logistieke sector betekent dat een flinke uitdaging om haar bijdrage te leveren aan de verduurzaming. Welke stappen in het verduurzamen van het logistieke proces en ketens zijn nodig? Wat kunt u als bedrijf nu al doen om de CO2 uitstoot in de logistieke keten te reduceren en welke ontwikkelingen zijn er? De stap maken naar het vervoer via het water en spoor is één van de oplossingen en biedt voor veel bedrijven een goed alternatief voor het wegvervoer.


Wanneer
Op 23 september 2021 organiseert Port of Logistics Overijssel, samen met Lean & Green en het landelijke Joint Corridor Offroad programma de bijeenkomst STAP IN en combineer Weg, Water en Spoor in Overijssel. 

Programma
Tijdens deze fysieke bijeenkomst vertellen we je over de mogelijkheden die Overijssel biedt als het gaat om intermodaal vervoer (dus via de weg, spoor en water). Zo praten we u bij over het huidige netwerk en de bestaande intermodale verbindingen vanuit de binnenvaart terminals Kampen, Meppel, Hasselt en Hengelo/Almelo. We geven u een update over de ontwikkeling van de spoorverbinding Coevorden – Polen en zoeken de samenwerking op om nieuwe intermodale verbindingen te onderzoeken. Door de modal shift van weg naar water en spoor draag je als bedrijf of verlader bij aan een aanzienlijke CO2 reducties. Het Lean & Green 5 Star Framework geeft een gevalideerd inzicht in de CO2-prestatie.
Maar misschien wel het belangrijkste is dat een aantal verladers in Overijssel laat zien hoe u concreet de stap kunt maken van vervoer over de weg naar vrachtvervoer over het spoor of via de binnenvaart. Welke voordelen heeft het hen gebracht, maar ook belangrijk is het om te horen tegen welke obstakels zij zijn aangelopen en hoe deze zijn opgelost. 

U hoeft dit niet alleen te doen. Vanuit de provincie Overijssel zijn er mogelijkheden om u actief te ondersteunen om de stap naar intermodaal vervoer te maken, die we zullen toelichten. 

Voor wie
Voor verladers en vervoerders die containers van en naar zeehavens over de weg vervoeren, voor bedrijven die wekelijks meerdere vrachtwagenladingen naar specifieke regio’s in Europa vervoeren en dit slimmer en klimaatvriendelijker willen vervoeren. Kortom: Iedereen die meer wil weten over intermodaal vervoer en zijn logistieke keten duurzamer en slimmer wil inrichten is van harte welkom!

STAP IN 
De transitie naar een duurzame logistiek is ingezet. De exacte route is niet zonder hobbels. Wel moeten we samen de stap gaan maken. Welke route u neemt en hoe snel u de stap maakt, bepaalt u zelf. Wij helpen u graag om de stap voor uw bedrijf te maken.

Aanmelden kan via:
https://portoflogisticsoverijssel.nl/actueel/stap-in-en-combineer-weg-water-en-spoor-in-overijssel/

CONTAINERS VAN WEG
NAAR BINNENVAART

Stap nu over op transport per binnenvaart!

Het rijk helpt u hierbij door middel van de subsidieregeling modal shift van weg naar binnenvaart en spoor. Deze regeling is vanaf vandaag geopend, meer informatie kunt u vinden in de Staatscourant. En op https://containersvanwegnaarbinnenvaart.nl/

Of neem contact met ons op!