English

Zoeken


Woensdag 4 januari 2017


Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)  is aanspreekpunt voor media-vragen aangaande de situatie op de Maas door de zwaar beschadigde stuw bij Grave. Zowel landelijke als regionale media willen de huidige stand van zaken en de economische gevolgen voor de binnenvaart weten. Het BVB doet binnen het in het leven geroepen 'Crisisteam stuw Grave' de perswoordvoering namens de bedrijfstak. We doen dit in nauw overleg met de brancheorganisaties CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer die op nautisch-technisch en sociaal-economisch vlak de belangenbehartiging doen. Het BVB doet er alles aan om de gevolgen voor de binnenvaart zo goed en realistisch mogelijk over te brengen.

Op de website van Koninklijke BLN-Schuttevaer vindt u alle nieuwsupdates met de meest actuele situatie op de Maas.

Voor persvragen kan contact opgenomen worden met Wilco Volker, persvoorlichter bij het BVB: 010-4129151

Overig nieuws


Maritieme Academie Holland praat met leerbedrijven
Lees verder >


Programma the Blue Road Dag 10 mei Maritime Industry
Lees verder >


EICB opent loket voor vragen over NRMM Stage V
Lees verder >


Nedcargo zet in op semi-autonoom varen binnenvaart
Lees verder >


Film Passage over spitsenvaart
Lees verder >